Parish Directory

Fr Philip Malepparampil MSFS

Fr. Jaibu Kochuparampil SVD

Fr. Jismon Puthenparampil OSH

Sr. Anu Jose Mulakumattathil

Sr. Archangela SVM Parackal

Sr. Digna SVM Malepparampil

Sr. Emanuel Prakash SVM Powath

Sr. Freeda SRA Kunnukalayil

Sr. Jessin SVM Powath

Sr. Nery SVM Parackal

Sr. Suja SVM Thuruthikkattu

Sr. Shiny Kurian Kuruvamthottiyil